Cene na berzama u periodu od 31. avgusta do 4. septembra i promet u avgustu 2020.

Najvažnije iz protekle nedelje: prvi ugovori za suncokret, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u avgustu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Pad cena kukuruza i soje, rast cene pšenice i prvi ugovori za suncokretovo zrno obeležili su proteklu nedelju na „Produktnoj berzi“. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.555 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 58.338.500,00 dinara.

Žetva suncokreta je u punom jeku. Prvi ugovor na paritetu FCA Srem je zaključen po ceni od 35,50 din/kg, dok su ugovori na paritetu CPT Srednji Banat realizovani po cenama od 36,00 do 36,30 din/kg bez PDV-a. S obzirom na rast cena na stranim tržištima, pre svega u Crnomorskom regionu, cena ove uljarice se kreće u pozitivnom smeru.

Kukuruz nakon mesec dana konstantnog rasta cene beleži silazni trend. Berzanski ugovori za rod 2019. godine su zaključeni u cenovnom rasponu od 18,50 din/kg do 19,00 din/kg bez PDV-a (od 20,35 din/kg do 20,90 din/kg sa PDV-om). Kukuruzom novog roda se trgovalo od 16,00 din/kg do 18,00 din/kg bez PDV-a ( od 17,60 din/kg do 19,80 din/kg sa PDV-om) sa tendencijom pada cene tokom čitave nedelje. Ponerisana cena žutog zrna novog roda je iznosila 16,54 din/kg bez PDV-a (18,19 din/kg sa PDV-om).

Berzanski ugovor za sojino zrno je zaključen po jedinstvenoj ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a (44,00 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni period cena je niža za 3,70%. Zanimljivo je istaći da je veće interesovanje bilo za terminsko trgovanje ove uljarice. Tražnja je bila na nivou cena od 335€/t do 338 €/t CPT luka u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Isporuka se odnosila na oktobar/novembar.

Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 17,86 din/kg bez PDV-a (19,65 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 0,92%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,15%, a kukuruz je poskupeo 0,06%.

Na cenu pšenice utiču kupovine fondova u SAD.

Cene kukuruza podržane su deficitom vode u Ukrajini i SAD.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 3,35%, a sojina sačma je poskupela 3,49%.

Na cenu soje utiče velika kineska tražnja.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,66%, a kukuruz je pojeftinio 1,04%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U AVGUSTU 2020. GODINE

Mesec avgust donosi rast cene kukuruza i pad cena soje i pšenice. Ukupan promet preko “Produktne berze” je iznosio 10.000 tona robe što je za 23,00% manje u odnosu na prethodni mesec, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 238.791.216,00 dinara, što je za 4,18% manje nego u julu.

Kukuruz

Cena kukuruza roda 2019. godine je proteklog meseca dostigla svoj ovosezonski maksimum. Kada je malo ko očekivao, cena je imala konstantan uzlazni trend. Berzanski ugovori su zaključeni u veoma širokom cenovnom opsegu od 17,00 din/kg do 20,00 din/kg bez PDV-a. Ovaj cenovni skok treba pre svega pronaći u nedostatku ponude, malim zalihama na tržištu i povećanoj potražnji za ovom žitaricom. U odnosu na prethodni upoređujući period cena kukuruza je viša za 10,27%. Druga polovina avgusta donosi trgovanje kukuruza novog roda za promptnu isporuku (SPOT trgovanje). Prvi ugovori su realizovani od 19,50 din/kg do 19,80 din/kg bez PDV-a. Poslednja nedelja donosi veću ponudu od tražnje, što je uticalo na pad cene ove žitarice i trgovanje po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a. Zanimljivo je istaći da su se terminski ugovori sa isporukom robe oktobar/novembar kretali u cenovnom rasponu od 14,11 din/kg do 14,46 din/kg bez PDV-a.

Pšenica

Tržište pšenice je tokom avgusta meseca bilo mnogo mirnije u odnosu na prethodni mesec kada je ova žitarica bila najtrgovanija berzanska roba. Usled slabe tražnje mlinara zbog početnih zaliha koje su obezbedili u žetvi i malog broja izvoznih ugovora, cena pšenice je zabeležila pad cene. Ugovori su se kretali u veoma uskom cenovnom rasponu od 17,70 do 17,90 din/kg bez PDV-a. Statistički posmatrano, našli smo se u periodu kada je cena kukuruza bila veća od cene pšenice.

Soja

Soja kao i pšenica zabeležila je pad cene usled dobre ponude ove uljarice i većeg interesovanja za terminsko trgovanje. Prometovana je količina od 1.575 tona robe, a cena se kretala u cenovnom rasponu od 41,50 din/kg do 42,80 din/kg bez PDV, sa jasnom tendencijom pada cene tokom čitavog meseca. Ponder cena je iznosila 42,63 din/kg bez PDV-a (46,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući period cena je niža za 3%. Terminski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 38,56 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA Bačka sa isporukom robe oktobar/novembar.

Komentari