BAČKA TOPOLA: Formirana komisija za utvrđivanje stanje useva od najzede glodara

Opštinsko veće Bačke Topole donelo je odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje stanja useva na poljoprivrednim parcelama zbog pojave glodara koju su na pojedinim mestima prepolovili ovogodišnji rod, dok je na nekim manjim parcelama šteta i sto odsto.

Zadaci novoformirane komisije biće da se utvrdi stanje useva, “da se stručno sagledaju uzroci ovakvih pojava” kao i da se predlože preventivne mere u cilju smanjenja glodara.

B. K.