STIPS: Rekordna cena teladi

Poslednja sedmica aprila biće zapamćena po rekordno visokoj ceni teladi pošto se otkup ove kategorije goveda u klanicama na području Mačvanskog regiona odvijao za 825 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova SM ase telesne mase preko 50 kilograma nije se menjala jer je dominirao iznos od 265 din/kg.

Blagi pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma evidentirao je reporter STIPS iz Loznice u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta pošto je dominirao iznos od 750 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje SM rase pošto je dominirao iznos od 270 din/kg. Ponovo su se na stočnoj pijaci u Požarevcu mogla pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg, a obim ponude bio je prosečan. Pored teladi mogla su se pazariti tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje HF rase. Cene su ostale nepromenjene.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Južno-bačkog regina.

U klanicama na području Šapca i okoline protekle je sedmice otkupna cena prasadi telesne mase dostigla iznos od 700 din/kg. Viša je takođe bila i otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

Prodajna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma bila je viša tokom poslednje sedmice aprila na stočnoj pijaci u Čačku. Glavni razlog bio je povećan ovim tražnje i tradicionalna praznična trpeza. Pored njih mogle su se pazariti obe kategorije tovnih svinja čija se cena kretala u zavisnosti od telesne mase grla od 300 do 350 din/kg i krmače za klanje po ceni od 250 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na predhodni period u klanicama na području Jablaničkog regiona pošto dominirao iznos od 550 din/kg. Obim ponude i tražnje na prosečnom nivou.

Po ceni od 600 din/kg su jagnjad otkupljivali i klaničari sa područja Podrinjskog regiona, a viša je u odnosu na predhodni period bila i otkupna cena ovaca (220 din/kg).

Otkupna cena jagnjadi najčešće je iznosila 600 din/kg i u klanicama na području Mačvanskog regiona. Rast otkupne cene jagnjadi zabeležili su reporteri sa područja Kikinde i okolnih mesta Srednje-banatskog regiona. Naime, otkup ove kategorije ovaca protekle se sedmice najčešće odvijao po ceni od 510 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

I na pijaci žive stoke u Kraljevu takođe je došlo do rasta prodajne cene jagnjadi pošto je u intervalu prodajnih cena od 540 do 600 din/kg ipak dominirao iznos od 500 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se jagnjad protekle sedmice mogla pazariti po ceni od 550 din/kg. Ovce su bile skuplje u odnosu na predhodni period pošto je dominirao iznos od 235 din/kg, a došlo je takođe do rasta cene jaradi na dominantnih 400 din/kg.