Dobar rod jabuke u Pomoravskom okrugu, 50 do 70 tona po hektaru

Ova godina može se smatrati povoljnom za proizvodnju jabuke u Pomoravskom okrugu. Očekuju se visoki prinosi u zasadima u kojima je upotrebljena adekvatna agrotehnika i pomotehnika, rekao je savetodavac za voćarstvo u Poljoprivredno savetodavnoj stručnoj službi u Jagodini Igor Andrejić za portal Agroklub

Andrejić  kaže da ove godine, osim na mestima gde se mrazevi duže i češće javljaju – uvale, depresije, podnožja, mesta izložena dejstvu hladnih vetrova, nije bilo šteta od mrazeva u vreme cvetanja jabuk, ali…

„Suša koja je već nedeljama  prisutna utiče na smanjenje prinosa i sitniji su plodovi u voćnjacima koji nemaju sistem za navodnjavanje. Takođe primećena je na terenu pojava ožegotina na plodovima. One su posledica intenzivnog sunčevog zračenja i visokih temperatura u toku dana. Ovakvih ožegotina ima znatno manje u zasadima koji su pod protivgradnim mrežama“,  istakao Andrejić dodajući da se u zasadima  u kojima je primenjena adekvatna tehnologija mogu se očekivati prinosi od 50 do 70 tona po hektaru.

U Pomoravskom okrugu se zasadi pod jabukom ne smanjuju, ali se i ne povećavaju, a razlog je niska otkupna cena.

B. K.