Elektronsko prijavljivanje uzurpacije zemljišta i divljih deponija

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede pokrenula je digitalni servis za prijavljivanje uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta i divljih deponija. Elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu nalaze se na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište i omogućavaju anonimno prijavljivanje odlaganja opasnih materija i uzurpaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Formulari su prilagođeni za korišćenje putem mobilnog telefona.

U Upravi navode da će, nakon elektornskih prijava, bez odlaganja preduzeti sve zakonom utvrđene mere, uključujući slanje republičkih poljoprivrednih inspektora na lice mesta.

B.K.