Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta – KONSPO od 16. do 19. maja na Zlatiboru

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola KONSPO, održaće  se od 16. do 19. maja na Zlatiboru i predstavlja najmasovnije okupljanje studenata poljoprivredne struke.

Skup je jedinstvena prilika za razmenu informacija studenata o savremenim tehnologijamau poljoprivrednoj proizvodnji kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede. Cilj okupljanja je podizanje nivoa svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i obrazovanju i informisanju mladih o aktuelnostimai inovacijama u poljoprivredi kroz direktnu komunikaciju studenata i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanija iz oblasti poljoprivrede.

B. K.