Ministarstvo poljoprivrede: Novi pravilnik  za podsticaje u voćarstvu i proizvodnji hmelja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja. Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva, maksimalni iznos po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Tekst javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, odnosno internet stranici Uprave.

Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

 B. K.