Ministarstvo trgovine: Pekarima omogućena kupovina brašna T-500 iz Robnih rezervi za 22 dinara za kilogram

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine uputilo je poziv proizvođačima hleba-pekarima za kupovinu brašna tipa T-500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi. Cena tog brašna je  22 dinara po kilogramu, bez PDV-a.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-50″ bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu ovog brašna t po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Prijavljivanje je do 19. marta.

B. K.