Podneto više od 8.700 zahteva za mašine i 646 za traktore, od septembra rešenja za mlade

Foto: Pixabay

Obrada zahteva je u toku

Na Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji pristiglo je 1.811 zahteva, dok je na Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji pristiglo 6.970 zahteva, saznaje AgroFin. Obrada zahteva pristiglih po oba javna poziva je već u toku.

Podnosioci ostvaruju pravo na podsticaje ako su u potpunosti realizovali investicije za koje su podneli zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do 15. juna.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos PDV-a, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari je 1.500.000 dinara.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini završen je 30. juna i na njega je pristiglo 646 zahteva. Zahtevi se obrađuju po pristizanju i do sada je odobren podsticaj za 341 poljoprivrednog proizvođača, rekli su za naš portal u Upravi za agrarna plaćanja.

Predmet podsticaja obuhvata novi traktor do 60 kW, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos PDV-a, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

U septembru prva rešenja za mlade poljoprivrednike

Proces obrade velikog broja pristiglih zahteva za podsticaje za mlade poljoprivrednike je takođe u toku. U ovom trenutku Uprava za agrarna plaćanja kontaktira podnosioce kako bi utvrdila dodatne informacije vezane za njihove prijave. U Upravi očekuju da prva rešenja i isplate na račune mladih poljoprivrednika krenu u septembru, naveli su za AgroFin.

Na ovaj konkurs je stiglo 5.590 prijava. Pravo na ovaj podsticaj ostvaruju punoletni primarni poljoprivredni proizvođači, koji su u godini podnošenja zahteva imali najviše 40 godina života, a čije je gazdinstvo osnovano posle 1. januara 2018. godine. Sredstva se isplaćuju unapred – u visini od 75% od vrednosti investicije, na osnovu predračuna, odmah nakon odobravanja prava na podršku.

Komentari