Poreska uprava: Mesečni doprinosi za poljoprivredne osiguranike 30.880 dinara

Poreska uprava izvršila je obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2022. godinu. Za osiguranike kojima se obaveza doprinosa utvrđuje rešenjem poreskog organa ovih dana dostavljaju se rešenja. Na osnovu  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u ovoj godini iznosi mesečno 30.880 dinara (za jednog osiguranika), a godišnja 370.560 dinara, navode u Poreskoj upravi.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su odredbama člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, iznose: za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 25 odsto, za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3 odsto.

Godišnji iznos doprinosa obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2022. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

 B. K.