PRODUKTNA BERZA: Manje intresovanje za kukuruz i soju

Protekle nedelje na novosadskoj Produktnioj berzi,  na tržištu žitarica zabeležena  je manja ponuda u odnosu na tražnju, dok soja izostaje iz berzanskog trgovanja.  U odnosu na prethodnu nedelju,  obim trgovanja manji je za 19,3 odsto. Ukupno je prometovano 3.293 tone, sa  finansijskom vrednošću od 120.686.819 dinara.

Nastavlja se negativan cenovni trend na tržištu kukuruza. Primetna je blaga odsutnost interesovanja prodavaca što utiče na obim trgovanja ovom žitaricom. Manja ponuda u odnosu na tražnju uticala je na dalji pad cene u odnosu na prošlu nedelju. Kukuruzom se trgovalo od 30,60 do 31,40 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti da li roba ima analizu na aflatoksin. Ponder cena  iznosi 31,01 dinar za kilogram bez PDV-a (34,12 sa PDV-om), što je  pad od 1,02 odsto.

Nakon konstantnog pada cene na tržištu pšenice  konačno je zabeležen  pozitivan cenovni trend. Ponuda je u početku sedmice bila izrazito slaba, dok je interesovanje kupaca najviše bilo za pšenicu sa proteinom od 11,5 do 12 odsto. U ukupnom nedeljnom trgovanju, količinski se pšenicom i dalje najviše trguje. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,70 do 34,50 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 34,21 dinara za kilogram bez PDV-a (37,63  sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 1,63 odsto.

Soja je minule nedelje i dalje van trgovanja. Interesovanje kupaca bilo je nešto veće u odnosu na ponudu, koja gotovo da izostaje sa tržišta. Tražnja je konstantno bila na nižem cenovnom nivou tako da  na robno-berzanskom tržištu nije došlo do zaključenja ugovora.

Suncokretova sačma sa 33 odsto proteina prometovana je u cenovnom rasponu od 33,50 do 33,80 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponuda ove sačme do kraja nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od zaključenih, na 33 dinara za kilogram bez PDV-a, što ukazuje na pad cene.

Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 60 kilograma i isporukom do kupca, realizovan je po ceni od 34,50 dinara za kilogram bez PDV-a.

Krajem nedelje, zabeleženo je i trgovanje manjom količinom mineralnog đubriva AN, po ceni od 84,74 dinara za kilogram bez PDV-a.

B. K.