Republičke robne rezerve otkupljuju kukuruz ovogodišnjeg roda 29 dinara za kilogram

Na zvaničnom sajtu Republičke direkcije za robne rezerve objavljeno je da direkcija od fizičkih lica, zemljoradničkih zadruga i pravnih lica kupuje do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda. Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema  standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1.

Otkupna cena  je 29 dinara za kilogram (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazsinstva je 10, a maksimalna 100 tona.

Rok za realizaciju kupovine je do 30. novembra.

B.K.

Komentari