Republičke robne rezerve prodaju 32.000 tone brašna T-500 pekarskoj industriji, 27 dinara kilogram

Na osnovu zaključka o saglasnosti koji je dala Vlada, Republička direkcija za robne rezerve proizvođačima hleba interventno će prodati 32.000 tona pšeničnog brašna T-500.

Nova intervencija na tržištu brašna radi se zbog „očuvanja stabilnosti pekarske industrije, pomoći proizvođačima hleba i zaštitite standarda građana Srbije“.

Na sajtu Vlade navodi se da će proizvođačima hleba brašno biti isporučivano na osnovu spiskova Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Cena za interventrno brašno je 27 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno sa 29,70 sa PDV-om.

B. K.