Robne rezerve oglasile prikupljanje ponuda za razmenu pasulja i pirinča

Republička direkcija za robne rezerve oglasile su prikupljanje pismenih ponuda za razmenu pasulja (šarenog-192.300 kilograma, beli  ostali 40.445 kilograma) i pirinča (beli glazirani 60.950 kilograma) radi obnavljanja.

Predmet oglasa je razmena belog, šarenog pasulja i belog glaziranog pirinča , za odgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda,  u cilju obnavljanja postojećih zaliha.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 16.novembra, a istog dana će se organizuvati i otvaranje ponuda.

B. K.