Rokonstrukcija atarskih puteva u Apatinu

Foto: https://www.soapatin.org/

Na osnovu konkursa koji je sredinom marta raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za uređenje atarskih puteva, opštini Apatin su odobrena sredstva u visini od 13.147.503,00 dinara.

Ukupna vrednost investicije je 20.210.728,00 dinara, čime će se realizovat rekonstrukcija putevi na inicijativu naših poljoprivrednika iz Apatina i Sonte. U Apatinu je to kat. parcela 10192, ili konkretnije produžetak ulice Juke Kolaka ka Kurjačici u dužini od jednog kilometra, dok će u Sonti biti urađeno 750 metara livadskog puta na delu kat. parcela 9505/1, 9505/2 i 8336, tačnije u nastavku Kajmakčalanske ulice ka atarima.

Kako teku radovi u Sonti, danas je došla da se uveri predsednica opštine Apatin Dubravka Korać sa svojim pomoćnikom za komunalnu oblast i ruralni razvoj Tomislavom Silađijem.

„Kilometar atarskog puta je na isti način urađen prošle godine u Svilojevu, a sada su na red došli Sonta i Apatin. Pri rekonstrukciji se primenjuje prvo metoda stabilizacije puta, gde se poslojeći sloj od 40 centimetara usitnjava, te sa cementnim vezivom, kamenim agregatom i vodom meša, poravnava i utabava valjkom. Završni sloj se postavljen sa tucanikom i na ovaj način se trajno rešava problem da se put ne haba, što će u mnogome olakšati prolaz našim poljoprivrednicima“, rekla je Dubravka Korać.

Izvor: https://www.soapatin.org/