Vlada Srbije: Mlinarima 193,5 miliona dinara za razliku u ceni brašna

Vlada Srbije obezbedila je dodatna sredstva za mlinare kako bi im nadoknadila razliku u ceni brašna u iznosu od 193,56 miliona dinara. U novoj odluci navodi se da se sredstva dodeljuju proizvođačima brašna koji su ostvarili pravo na podršku u skladu sa Uredbom o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima brašna srazmerno ostvarenom iznosu podrške.   U uredbi, koja je  dopunjena, već je predviđeno 160 miliona dinara, kako bi se nadoknadila razlika u ceni brašna.

Udruženje “Žitounija”, kao predstavnik mlinarske industrije, nedavno je tražila da se mlinarima nadoknadi razlika u ceni brašna i podsetila kako je država dužna da to učini prema važećem Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda., objavila je Nova ekonomija.

 B. K.