Cene na berzama u periodu od 4. do 8. februara 2019. godine

Najvažnije iz protekle nedelje: stagnacija cene pšenice, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Nakon rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekle tri nedelje, ova sedmica na „Produktnoj berzi“ beleži stagnaciju. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.300 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 39.180.750 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je niži za 26,55%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 2,24%.

Cena pšenice koja je prošle nedelje dostigla svoj četvorogodišnji maksimum, ove nedelje beleži blagi pad. Hlebno zrno sa lošijim parametrima (min 11,5% proteina) se trgovalo po 22,50 din/kg bez PDV-a, dok se sa boljim paramerima (min 12% protenina) plaćalo 23,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,60 din/kg bez PDV-a (24,86 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je niža za 1,51%.

Kukuruz je početkom nedelje trgovan po ceni od 16,40 din/kg bez PDV-a, dok su krajem nedelje berzanski ugovori zaključivani na 16,00 din/kg bez PDV-a sa kluzulom „gratis lager do kraja februara“. Ponderisana cena je ostala nepromenjena u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Soja se trgovala u veoma uskom cenovnom opsegu od 39,00 do 39,30 din/kg bez PDV-a. Ova uljarica je zadržala stabilan cenovni nivo u odnosu na prethodni posmatrani period. Ponderisana cena je iznosila 39,17 din/kg bez PDV-a (43,09 din/kg sa PDV-om), što predstavalja neznatan rast od 0,70%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 07.02.2019. godine bio na nivou od 214,45 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,64 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,62%, a kukuruz je ostao nepromenjen.

Učesnici na tržištu su oprezni pre objavljivanja izveštaja Ministarstva poljoprivrede SAD, prvog posle prekida rada administracije.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,22%, a sojina sačma je pojeftinila 1,45%.

I dalja neizvesnost trgovinskih pregovora između SAD i Kine, utiče na cenu soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,10%, a kukuruz je pojeftinio 0,98%.

Komentari