APV: Konkurs za sprovođenje odgajivačkog programa u 2018. godini

Foto: Pixabay

Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera odgajivačkog programa i poslove kontrole sprovođenja programa

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2018. godini.

Sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:

  • sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara);
  • poslove kontrole sprovođenja programa (4.000.000,00 dinara).

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u tabelama koje se nalaze u prilogu.

Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju:

  1. odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima iz AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8, i 10. Zakona o stočarstvu;
  2. odgajivačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 26.10.2018. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje stoke”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Tekst konkursa

 Obrazac prijave

Komentari