Interventni otkup pšenice i goveđeg mesa

Foto: Pixabay

Ovo je već drugi poziv države da menja govedinu za kukuruz

Vlada Srbije donela je odluku o interventnom otkupu pšenice i goveđeg mesa.

Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 18.423.000 kilograma semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019. i 2020. godine sa fizičkim licima (nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama i ostalim pravnim licima.

Za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2019. godine, odnosno za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2020. godine.

Maksimalna količina koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je do 20.000 kilograma semenske pšenice. Ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu, određivaće se na osnovu raspoloživih i navedenih količina u podnetim zahtevima.

Vlada Republike Srbije donela je i Zaključak na osnovu koga je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve sa primarnim proizvođačima izvrši naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2018. godine za tovnu junad. Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kilograma merkantilnog kukuruza za jedan kilogram tovne junadi.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je interventni otkup ovog puta pokrenut na inicijativu nekoliko udruženja, jer je izvoz junetine u Tursku u jednom trenutku bio zaustavljen, pišu Novosti.

Nedimović je rekao da je izvoz za Tursku ponovo uspostavljen i da država želi da u što kraćem vremenskom periodu oslobodi poljoprivredne proizvođače troškova koji su nastali zbog izvoza junetine za Tursku.

Kako objašnjavaju agrarni stručnjaci, ovo je već drugi poziv države da menja govedinu za kukuruz, jer je izvoz za Tursku u nekom momentu bio stopiran.

Komentari