Cene na berzama u periodu od 2. do 6. decembra i promet u novembru 2019.

Najvažnije iz protekle nedelje: rast cena kukuruza i soje, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u novembru

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Usled smanjene aktivnosti mlinara na „Produktnoj berzi“ došlo je do pada prometa i stagnacije cene pšenice, dok su kukuruz i soja zabeležili pozitivne cenovne trendove uz skroman obim trgovanja. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 920 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 29.127.300,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 66,55%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 49,89%.

Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 19,25 din/kg bez PDV-a (21,17 din/kg sa PDV-om). Ovo ujedno predstavlja ponderisanu cenu za koju možemo reći da beleži stagnaciju u odnosu na prethodni posmatrani period.

Kukuruz beleži rast cena usled veće zainteresovanosti izvoznika za ovom žitaricom. Ugovori za kukuruz su se zaključivali u veoma uskom cenovnom rasponu od 14,60 do 14,70 din/kg bez PDV-a. Upoređujući cenu sa prethodnom nedeljom, cena žutog zrna je doživela rast od 2,10%.

Soja je nastavila da beleži blagi rast cena. Sojom se trgovalo od 37,00 do 38,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,72%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 31.10.2019. godine bio na nivou od 196,20 što predstavlja pad od 0,15 indeksnih poena.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,68%, a kukuruz je poskupeo 0,77%.

Na kretanje cena je uticao hladni talas u SAD.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 0,25%, a sojina sačma je poskupela 1,94%.

Nove nade u napredak pregovora između SAD i Kine uticale su na kretanje cena.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,68%, a kukuruz je pojeftinio 0,75%.

Rast cena u regionu Crnog mora uticao je na kretanje cene pšenice.

Pritisak ukrajinskog kukuruza uticao je na kretanje cene te robe.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVEMBRU 2019. GODINE

Proteklog meseca na novosadskoj „Produktnoj berzi“ dominirala je pšenica u odnosu na druge berzanske robe. Pšenica je bila u fokusu trgovanja kako količinski tako i cenovno. Primarne poljoprivredne kulture, pšenica kukuruz i soja zabeležile su rast cena. Ukupan promet u novembru je iznosio 10.334 tona robe, što je za 6,70% manje nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 209.579.242,00 dinara, odnosno za 4,80% više nego u oktobru.

Pšenica

Pšenica je tokom novembra bila najtrgovanija roba sa ukupnom količinom od 8.100 tona prometovane robe. Količinski obim prometa je bio praćen rastom cena. Na tržištu je vladala velika zainteresovanost mlinara za ovu žitaricu, što je konstantno pomeralo cenu ka naviše. Hlebnim zrnom se trgovalo po cenama od 18,00 din/kg bez PDV-a početkom meseca, dok je najviša cena od 19,35 din/kg bez PDV-a, dostignuta krajem meseca. Ponderisana cena je iznosila 18,98 din/kg bez PDV-a (20,88 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena je viša za 7,66%.

Kukuruz

Cena žutog zrna se kretala u cenovnom opsegu od 13,70 do 14,70 din/kg bez PDV-a. Tokom čitavog novebra cena kukuruza je imala blagu uzlaznu putanju. U odnosu na oktobar, ponderisana cena je iznosila 14,08 din/kg bez PDV-a (15,49 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 0,64%.

Soja

Soja je tokom proteklog perioda za razliku od pšenice zabeležila nizak obim trgovanja od svega 200 tona. Sojom se trgovalo na početku meseca po 36,20 din/kg bez PDV-a i na samom kraju meseca po cenama od 37,00 do 37,70 din/kh bez PDV-a. Statistički posmatrano u odnosu na prethodni mesec ponderisana cena je iznosila 37,23 din/kg bez PDV-a (40,96 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 2,17%.

Suncokret

Suncokretom roda 2019. godine, tokom meseca septembra se trgovalo u cenovnom rasponu od 30,80 do 31,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.