Konkurs za bespovratna sredstva za opremu za pčelarstvo u pokrajini do 7. aprila

Pokrajinski sekrtarijat  za poljoprivredu  raspisao je konkurs za  dodela bespovratnih sredstava fizičkim i pravnim licima kao i preduzetnicima , za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u 2023. godini. Za realizaciju konkursa  predviđeno je  ukupano 30.000.000 dinara.

Cilj konkursa je unapređenje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u atonomnoj pokrajini Vojvodini. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.Za podnosioce prijava čije je gazdinstvo  registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva kao i mlađi od 40 godina mogu da računaju na bespovratna sredstva  i do 70 odsto od prihvatljivih troškova investicije

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne može biti veći od 300.000 odnosno 350.000 dinara za podnosioce čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Minimalan iznos po jednoj prijavi 50.000  dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 7. aprilom.

Kompletan tekst konkursa, prijavu, pravilnik i ostala uputstva , možete preuzeti na linku:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-novih-pcelinjih-drustava-i-nabavku-opreme-za-pcelarstvo-kosnica-i-kontejnera-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini-u-2023-godini/

B. K.