Kuršumlija: Konkurs za korišćenje sredstava programa podrške poljoprivredi za 2020. godinu

Foto: Opština Kuršumlija

Konkurs je otvoren od 27.07.2020 do 31.08.2020. godine

Opštinsko veće opštine Kuršumlija donelo je program podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kuršumlija za 2020. godinu na osnovu koga raspisuje Konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2020. godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Ovim programom utvrćuju se uslovi i način korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija, za meru “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”.

Naziv investicije za koju se mogu ostvariti podsticaji:

 • Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
 • Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
 • Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
 • Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
 • Oprema za tretman papaka
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
 • Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
 • Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu st
 • Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
 • Oprema za tretman papaka
 • Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
 • Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
 • Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
 • Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
 • Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
 • Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
 • Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)
 • Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda
 • Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta
 • Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju
 • Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za sadnju
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva
 • Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima
 • Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada
 • Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)
 • Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za sadnju
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Nabavka opreme za pčelarstvo
 • Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava
 • Nabavka nove opreme za ribnjake
 • Nabavka riblje mlađi

Pravo na podsticaje imaju fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstva registrovanih u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, sa područija opštine Kuršumlija čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 50% od vrednosti investicije bez PDV-a.

Poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati po jednom osnovu iz programa.

Minimalni iznos po jednom korisniku je 10.000,00 dinara, a maksimalan 120.000,00 dinara – izuzev kod investicije u mašine za ubiranje odnosno skidanje useva, gde je maksimalni iznos po korisniku 500.000,00 din.

Konkurs je otvoren od 27.07.2020 do 31.08.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici Opštinske uprave Kuršumlija ili poštom na adresu:

OPŠTINA KURŠUMLIJA
Odeljenje za privredu i
Lokalni ekonomski razvoj
Proleterskih brigada bb

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 027/385-892 i u Kancelariji za ruralni razvoj u ulici Palih boraca 17, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2020. godinu

Komentari