NS: Subvencije za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ove namene iznose 2.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada u 2018. godini.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 2.000.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela troškova sertifikacije poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla čija će sertifikacija proizvodnje biti realizovana u 2018. godini od strane ovlašćenih organizacija.

Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda do 100% učešća.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo ovlašćeni korisnici oznaka geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 25. maj, do 15.30 časova.

Sve dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu ili putem telefona 021/452-414 i 66-14-085.


Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv

 Prijava

Komentari