Organskim proizvođačima u pokrajini bespovratno 9 miliona dinara

Foto: Pixabay

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u 2023. godine. Za realizaciju konkursa predviđeno ukupno devet miliona dinara koja se dodeljuju bespovratno do 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije,  bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 800.000 dinara. Kod razmatranja prijava  priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle  1. januara 2023. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima.

Može se podneti samo jedna prijava po konkursu, za više namena u okviru konkursa. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18. aprilom.

Kompletan tekst konkursa, može se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

B. K.