Pokrajina sa 55 miliona dinara sufinansira investicije proizvođača vina i rakije

Foto: Pixabay

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obezbedio je 55 miliona dinara za sufinansiranje troškova za kupovinu opreme za proizvodnju vina i rakije namenjenih preduzetnicima nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i pravnim licima – privrednim društvima, zemoradničkim zadrugama i složenim zadrugama.

Sredstva Pokrajine moći će da se koristiti za kupovinu opreme za primarnu preradu grožđa, fermentaciju za bela i crvena vina, čuvanje i negovanje vina i za kupovinu opreme za rakiju. Sufinansiraće se 50 odsto troškova investicija, odnosno 60 odsto onima koja rade na područjima sa otežanim uslovima u poljoprivredi, ženama i pravnim licima mlađim od 40 godina.

Maksimalno se može dobiti do dva miliona dinara, a najmanje do 100.000 dinara. Ukoliko kandidati pripadaju povlašćenim katergorijama, žive u ruralnim sredinama i mlađi su od 40 godina mogu da računaju do 2,2 miliona dinara i do 200.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 25. maja, a zainteresovani za novčane podsticaje mogu konkurisati samo za jednu investiciju.

Upis u Vinski registar

Podnosioci prijava za novčane podsticaje, između ostalog, za vino moraju biti upisani u Vinogradarski i Vinarski registar.

Za rakiju podnosioci prijava treba da su evidentirani u Registaru proizvođača jakih alkoholnih pića. I proizvođači vina i rakije moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkurišu.

B. K.