KIKINDA: Pilot projekat pošumljavanja i ozelenjavanja zapuštenih poljoprivrednih parcela

Kikinda bi mogla biti prva lokalna samouprava u Srbiji u kojoj je pokrenut pilot projekat iz oblasti očuvanja biodiverziteta. Inicijativa je, kako je preneo RTV, dogovorena prilikom posete dr Kristijana Bravenca, atašea Ambasade Austrije za poljoprivredu i životnu sredinu, ovom gradu na severu Banata.

Prenoseći iskustva dobre prakse iz Austrije, dr Bravenc prezentovao je domaćinima moguće modele realizacije projekta iz pošumljavanja i ozelenjavanja neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta.

„Vrlo često se dešava da se velike površine poljoprivrednog zemljišta neobrađene. Od toga niko nema koristi, ni poljoprivrednici ni životinjski svet. Želimo da implemetacijom ovog projekta doprinesemo da se neobradivo zemljište kvaliteno iskorsiti i obezbede prirodna staništa,“ rekao je Bravenc.

Projekat bi, u saradnji sa partnerima, itekako mogao doprineti na planu očuvanja biodiverzizteta severa Banata.

„Nastojaćemo da, što je u našoj moći, uradimo sve na pošumljavanju zapuštenih parcela čime ćemo sigurno doprineti očuvanju životne sredine, povratiti prirodna staništa mnogim vrstama, a sve to na osnovu iskustva jedne vrlo uspešne zemlje kao što je Austrija“, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Kako je najavljeno na skupu, u narednom periodu uslediće edukacija, kao i pregled raspoloživih parcela, jer je projekat na dobrovoljnoj bazi.

B. K.