MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Raspisan konkurs za finansiranje projekata poljoprivrednih udruženja

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini. Cilj konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života i jačanje svesti o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Prioritetne tematske oblasti  za projekte su: stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi; modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima; efikasno upravljanje zemljištem; unapređenje stanja fizičkih resursa; sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala; zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede; tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade; ispitivanje tržišta i plasmana;  razvoj tržišnih lanaca; očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi: diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala; kvaliteta i bezbednosti proizvoda i stanja u oblasti zaštite životinja.

Opredeljena sredstva po konkursu su 20 miliona dinara u bruto iznosu. Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do milion dinara.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rok za podnošenje prijava je 28. februar.

Tekst  konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

B. K.

Komentari