NALED: Meteo stanice povezane AgroLife aplikacijom dragocene za očuvanje državnih oranica

Prve meteo stanice koje su postavljene u Vojvodini i delovima Bosne i Hercegovine, kreirale su 620.500 preporuka za efikasnije radove na njivi i mere prevencije od pojave 117 bolesti i štetočina. Informacije koje ova inovacija donose ključne su za uvećanje prinosa i zato je potrebno ubrzati proces digitalizacije i sa tradicionalne preći na savremenu i inovativnu poljoprivrednu proizvodnju, rečeno je na završnoj konferenciji  projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“  koji su pokrenuli NALED i kompanija Telegroup, uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi (GIZ).

Projektom je postavljeno  73 uređaja, koji su povezani AgroLife aplikacijom, sa ciljem da se prikupi veći broj informacija o upotrebi državnog zemljišta, kako bi se sprečila dalja degradacija obradivih površina koje se daju u zakup. Sombor, Inđija, Vrbas, Bačka Topola i Subotica su prve lokalne samouprave u Srbiji koje su dobile meteo stanice, a za nešto više od dve godine registrovano je ukupno 3.500 korisnika.

„Njih više od trećine čine zakupci opštinskog zemljišta, koji sada putem AgroLife-a beleže sve svoje aktivnosti i na osnovu toga putem meteo stanice dobijaju preporuke kada je vreme za izlazak na njivu, đubrenje, navodnjavanje i zaštitu od štetočina, što doprinosi očuvanju kvaliteta zemljišta“, rekao je Stefanos Jokić,  menadžer  u NALED-a na konferenciji povodom završetka projekta.

B. K.