Pokrajina sa 200 miliona dinara pomogla 169 mlada poljoprivrednika u ruralnim sredinama

Foto: Pixabay

Na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Vojvodine u 2022. godini prošlo je 169 poljoprivrednika, dok za njih 39, čije su prijave takođe prihvaćene, nije bilo dovoljno para.

Ukupno je po ovom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu podeljeno 200 miliona dinara u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

Žalba na ovu odluku ulaže se Sekretarijatu u roku od 15 dana od dana dostavljanja pojedinačnog rešenja, odnosno najkasnije u roku od 30 dana po objavljivanju odluke na sajtu Sekretarijata.

B. K.