PRODUKTNA BERZA: Pad cena kukuruza i soje, skuplja pšenica

Potekle nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi ukupan obim prometa iznosio je 1.360 tona robe, 22,52 posto više nego prethodne  sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 32.444.000 dinara. Primarna kultura u trgovanju i ove nedelje bio je kukuruz.

Na tržištu kukuruza tražnja je bila veća od ponude, a primetan je bio i cenovni raskorak između ponude i tražnje. Uprkos razlici u ceni nuđene i tražene robe, kukuruz je  bio najtrgovanija kultura, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 66 odsto. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,90 dinara za kilogram bez PDV-a (19,69  sa PDV-om), primetan je pad cene od 2,92 procenta.

Tržište pšenice u prvoj polovini nedelje obeležila je slaba tražnja, da bi krajem došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i  tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 24 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,44 dinara za kilogram bez PDV-a (24,68  sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena pšenice zabeležila je rast od 11,44 odsto. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 15 procenata,. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitrom 72kg po ceni od 18,50 dinara za kilogram bez PDV-a.

Na tržištu soje  nije bilo veće aktivnosti, a tražnja je bila izražena na paritetu CPT kupac. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 52,50 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,75  sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do pada cene soje od 2,5 procenta..

Od ostale robe, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina u cenovnom rasponu od 30,50 do 31,50 dinara za kilogram bez PDV-a.

B. K.