Raspisan međunarodni tender za izradu platforme eAgrar

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je međunarodni tender za softversko rešenje za eAgrar. Reč je o razvoju platforme za onlajn registrovanje više od 400.000 poljoprivrednih gazdinstava i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U tekstu tendera navodi da je eAgrar prvi veliki korak ka stvaranju integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema državnih podsticaja u poljoprivredi, odnosno sistema za implementaciju i kontrolu plaćanja direktnih plaćanja. Platforma se sastoji od više softverskih podsistema, među kojima su Registar subvencija, Registar farmi kao i podsistem za upravljanje dokumentacijom, Web portal za prijavljivanje, kao i podsistem za razmenu podataka između različitih registara, što su sve komponente neophodne za prijem i procesuiranje zahteva za ostvarivanje prava na državne subvencije.

Kako je iz Ministrstva poljoprivrede najavljeno digitalna platforma eAgrar počeće sa radom 1. jula u okviru projekta “Konkurentna poljoprivreda” koji finansira Svetska banka.

Tender je otvoren do 22. februara.

B. K.