SRBOBRAN: Danas takmičenje orača“Srbobranska brazda“

Danas će u Srbobranu biti održano tradicionalno takmičenje u oranju 24. „Srbobranska brazda“.

„Nadmetanje traktorista u veštini i spretnosti oranja oranioca  održava se na poljima „Pionir“ AD u Srbobran. Podeljeno je u tri kategorije: laka A – jednobrazdni, dvobrazdni plugovi, srednja B – trobrazdni klasični plugovi ili plugovi obrtači i teška C – četvorobrazdni klasični plugovi, višebrazdni klasični plugovi ili plugovi obrtači. Spram toga je i veličina traktora. Za učesnike takmičenja koji iz nekih razloga nisu u stanju da u Srbobrabn dođu sa svojim traktorom i plugovima kao organizatori možemo ih obezbediti. Važno je znati da se takmičarima ne meri vreme za koje se završi zadatak oranja na dodeljenoj parceli, pa ćemo sa jednim traktorom moći da opslužimo više takmičara“, rekao je za Radio Novi Sad Petar Radić, član Organizacionog odbora ovog jedinstvenog takmičenja traktorista.

B. K.