Uručeni ugovori vredni više od 61 milion dinara za organsku i proizvodnju u zaštićenom prostoru

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nastavio je sa ulaganjem u unapređenje primarne biljne i organske proizvodnje, kao i u stvaranja povoljnih uslova za obezbeđivanje konkurentnosti i profitabilnosti. Danas je Aleksandar Panovski, podsekretar u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je, na dva konkursa za 2023. godinu, uručio subvencije za 81 poljoprivrednika koji su ukupno dobili 61.360.931,00 dinara.

Na Konkurs za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine pristiglo je 103 prijava, od kojih su sve uslove ispunila 66 poljoprivrednika i zadruga. Njima je, kao učešće, Sekretarijat dodelio 52.360.931,00 dinara, čime je ukupna vrednost investicija dostigla nivo od 90.530.737,00 dinara.
Po drugom konkursu, koji se odnosio na sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini, prispelo je 22 prijave od kojih je 18 podnosilaca potpisalo ugovor za obezbeđenih 9.000.000,00 dinara, čime će ukupna vrednost investicija iznositi 15.443.648,77 dinara.

Izvor: https://psp.vojvodina.gov.rs/