Cene na berzama u periodu od 11. do 15. marta 2019. godine

Najvažnije iz protekle nedelje: pad cene pšenice i soje, dešavanja na svetskim berzama

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Na novosadskoj Produktnoj berzi protekle nedelje pšenica i soja nastavljaju da beleže negativne cenovne trendove, dok kukuruz beleži porast cena. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 57.530.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 14,63%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 58,75%.

Povećana potražnja za kukuruzom zaustavila je tronedeljni pad cena. Žutom zrnom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 15,20 do 15,30 din/kg bez PDV-a. Potražnja za ovom žitaricom sa klauzulom „fco-luka“ kretala se od 15,50 do 15,60 din/kg bez PDV-a, međutim realizacije nije bilo na ovim cenama. Ponderisana cena je iznosila 15,30 din/kg bez PDV-a (16,83 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 2,00% u odnosu na prethodni upoređujući period.

Pšenica mesec dana beleži negativan trend koji se i dalje nastavlja. Slaba potražnja za hlebnim zrnom i dalje ukazuje na pad cena. Ponderisana cena je iznosila 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 1,35% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Soja zrno od početka februara beleži konstantan pad cena. Ove sedmice soja se trgovala u cenovnom rasponu od 36,80 do 38,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,35 din/kg bez PDV-a (41,08 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je niža za 2,99%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 14.03.2019. godine bio na nivou od 208,35 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,42 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je (majski fjučers) poskupela 3,29%, a kukuruz (majski fjučers) je poskupeo 1,37%%.

Na rast cene pšenice su najviše uticale prodaje od strane finansijskih fondova.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja (majski fjučers) je pojeftinila 0,44%, a sojina sačma (majski fjučers) je pojeftinila 0,13%.

Trgovinski pregovori između Kine i SAD još uvek nisu završeni, što utiče na cenu soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je (majski fjučers) poskupela 1,76%, a kukuruz je poskupeo 0,74%.

Komentari