Isključivo registrovani imaju pravo na subvencije

Foto: Pixabay

Prijavljuju se sve katastarske parcele na kojima jedno domaćinstvo obavlja poljoprivrednu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja donela je izmene i dopune Pravilnika o upisu i obnovi statusa u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu. Kako bi pomogli poljoprivrednicima da se što bolje pripreme za upis (1. mart – 30. april) nadležni u Upravi za agrarna plaćanja dali su detaljnije obrazloženje o tome ko sve, pod kojim uslovima i na koji način može da registruje, odnosno obnovi status poljoprivrednog gazdinstva.

U obrazloženju se navodi da u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao što je važilo i do sada, pravo na upis imaju poljoprivredna gazdinstva s najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Upis mogu da obave i poljoprivredna gazdinstva i sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno vlasnici drugog zemljišta, ako je reč o građevinskoj celini na kojoj se obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja (plastenici, staklenici, gajenje ribe, pečuraka, puževa, pčela…). Isto tako u Registar se mogu upisati i domaćinstva na kojima se obavljaju i nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati…), a imaju manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Upis u Registar obavlja se na osnovu prava svojine, ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje, rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase, kao i prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenog teretnim pravnim poslom. Poljoprivredni proizvođač, nosilac gazdinstva izjašnjava se prilikom upisa da li je ono komercijalno ili nekomercijalno. I ove godine važi pravilo da se pri upisu u registar navodi ime nosioca gazdinstva koji ima pravo da, po sopstvenoj volji, upiše i druge članove domaćinstva. U slučaju smrti nosioca gazdinstva ostali upisani članovi sporazumno određuju privremenog nosioca sve do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Svaku statusnu promenu oko nosioca gazdinstva domaćinstva su dužna da prijave u roku od 30 dana Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.

U Upravi za agrarna plaćanja napominju da se upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava zasniva na principu dobrovoljnosti odnosno da nije obavezan. Međutim, ako se neko domaćinstvo opredeli za registraciju, čime stiče pravo na subvencije po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u obavezi je da prijavi sve katastarske parcele na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja. Isto važi i za gazdinstva koja žele da obnove registraciju, odnosno iz pasivnog prelaze u aktivni status ili obrnuto.

Zahtevi za registraciju ili obnovu podnose se najbližoj područnoj jedinici Uprave za agrarna plaćanja na odgovarajućem obrascu prema mestu prebivališta. U obrascu se navode podaci o nosiocu i članovima porodičnog gazdinstva kao i izjave svih članova domaćinstva, kao i maloletnih. Isto tako navode se svi podaci o zemljišnim parcelama i biljnim kulturama koje se gaje. Gazdinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom takođe daju precizne podatke o vrsti i broju domaćih životinja koje drže ili uzgajaju.

Poljoprivrednici bi trebalo da blagovremeno, do 1. marta prikupe svu potrebnu dokumentaciju za registraciju gazdinstva koja je navedena u Pravilniku o upisu i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava. Praksa je pokazala da najviše problema ima s izvodom (original i fotokopija) iz katastra nepokretnosti, zbog čega se na vreme treba obratiti nadležnoj službi. Ako se zemljište koristi po pravu iz postupka komasacije, važno je znati da se u tom slučaju ne podnosi izvod iz katastra, već se prilaže original ili overena fotokopija rešenja o raspodeli komasacione mase.

U izmenama Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, objavljenom u „Službenom glasniku“ 28. januara 2019. godine, predviđeno je da se promene koje se odnose na zemljišni fond, osnov za korišćenje zemljišta i fond domaćih životinja prijavljuju najkasnije 30 dana od njihovog nastanka.

OBNOVA REGISTRACIJE DO 30. SEPTEMBRA

Prilikom obnove registracije takođe je izvršena promena. Novo je da se ona može obaviti najkasnije do 30. septembra tekuće godine. Do tada će nadležne službe Uprave za agarna plaćanja utvrditi tačnost zemljišnih površina koje su prijavila registrovana poljoprivredna gazdinstva radi ostvarivanja prava na subvencije po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.


Kompletan tekst Pravilnika, kao i zahteve za upis i Šifarnik možete da preuzmete na ovom linku.

Komentari