Cene na berzama u periodu od 2. do 6. jula i promet u junu 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: stabilna cena pšenice, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u junu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Žetva pšenice je zbog sporog tempa skidanja pšenice sa njiva i dalje glavna tema na tržištu. Nažalost, kvalitet zrna je sve više upitan, naročito što se tokom vikenda prognoziraju nove padavine. One će ujedno dovesti i do novog odlaganja žetvenih radova.

U trgovanju preko berze je prometovano 728 tona robe, finansijske vrednosti 14.509.550,00 dinara. U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje količinski obim prometa je manji za 77,77% a finansijski za 75,73%.

Cena pšenice standardnog kvaliteta je stabilna u odnosu na prethodnu nedelju. Hlebnim zrnom se trgovalo po ceni od 16,50 dinara bez PDV-a (18,15 din/kg sa PDV-om). Pšenica sa 66 kg/hl je prometovana po 16,00 dinara (17,60 din/kg sa PDV-om).

Kukuruzom standardnog kvaliteta se nije trgovalo. U ponudi je bilo kukuruza po ceni od 17,00 dinara, ali kupci nisu bili spremni da plate tu cenu.

Na tržištu soje nema značajnijeg pritiska na strani potražnje, što već duže vreme drži ovu uljaricu u silaznom trendu. Zrno soje sa klauzolom gratis lagera do 31.07. je prometovano po 40,00 dinara (44,00 din/kg sa PDV-om).

U trgovanju preko berze registrovana je i cena raži rod 2018. na nivou od 16,50 dinara (18,15 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

PRODEX je na dan 05.07.2018. godine bio na nivou od 205,06 indeksnih poena, što je identičan nivo kao i prethodne nedelje.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 5,13%, a kukuruz je pojeftinio 0,46%.

Cena pšenice u Čikagu rasla je u skladu sa rastom zabeleženim na evropskim tržištima.

Povoljne vremenske prilike za kukuruz uticale su na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 3,00%, a sojina sačma je pojeftinila 0,97%.

Najavljena kineska carina od 25% na američku soju uticala je na kretanje cene.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je poskupeo 3,13%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 7,33%, a kukuruz je poskupeo 4,56%.

Briga za potencijal roda pšenice u Evropi uticala je na kretanje cene.

OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U JUNU 2018. GODINE

Trgovanje na „Produktnoj berzi“ su u junu obeležila najviše dešavanja na tržištu pšenice. Cena starog roda je početkom meseca bila stabilna, da bi na kraju, pod uticajem nove pšenice, zabeležila pad. Početak žetve je usmerio pažnju svih učesnika na ovom tržištu na prinose i kvalitet pšenice koja će biti požnjevena na poljima, a najveći problem poljoprivrednim proizvođačima zadale su velike količine padavina koje su značajno uticale na kvalitet. Pored ovoga moramo napomenuti i prve ugovore stočnog ječma i pad cene soje zrna. Ukupan promet preko „Produktne berze“ proteklog meseca je iznosio 6.335 tona robe, što je za 18,41% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 124.163.150,00 dinara, odnosno za 3,01% više nego u maju.

Kukuruz

Kukuruz se proteklog meseca kretao u cenovnom opsegu od 16,70 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Žuto zrno nije doživljavalo značajne cenovne oscilacije tokom juna. Ponder cena za jun je iznosila 16,96 din/kg bez PDV-a (18,66 din/kg sa PDV-om), a u odnosu na upoređujući podatak iz maja meseca cena kukuruza je pala za 3,14%.

Pšenica

Početkom meseca cena pšenice roda 2017. godine je bila stabilna. Hlebno zrno je trgovano po 17,70 din/kg bez PDV-a. Kraj meseca donosi prve ugovore pšenice roda 2018. godine na „Produktnu berzu“ po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a. Velike probleme poljoprivrednim proizvođačima tokom žetve, zadavale su kiše koje su sprečavale samu žetvu i značajno uticale na kvalitet pšenice. Padavine su negativno uticale na slabiju hektolitarsku masu, broj padanja i druge pekarske parametre kvaliteta, a samim tim u narednom periodu ne možemo očekivati značajne količine kvalitetne pšenice.

Soja

Soja je nastavila sa negativnim cenovnim trendovima tokom čitavog meseca juna. Cena ove uljarice se kretala u opsegu od 42,10 do 40,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena za ovaj mesec je iznosila 41,05 din/kg (45,16 din/kg sa PDV-om) što predstavlja cenovni pad od 12,04% u odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca.

Stočni ječam

Početkom meseca imali smo i prve ugovore ovogodišnjeg roda stočnog ječma. Cena stočnog ječma se kretala od 15,50 do 16,10 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena ove žitarice roda 2018. godine za mesec jun je iznosila 15,87 din/kg (17,46 din/kg sa PDV-om),
u odnosu na upoređujući podatak prošlogodišnje žetve (jun 2017. godine 14,13 din/kg bez PDV-a) cena stočnog ječma je viša za 12,31%.