APV: Konkurs za sufinansiranje primene solarne energije u PG – Namena B

Foto: Pixabay

Ukupan iznos sredstava za raspodelu je 10.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – Namena B.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  1.  fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

  • Namena B) korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema. U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu je 10.000.000,00 dinara, a Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava po konkursu za projekte registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja koriste solarnu energiju u zalivnim sistemima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine iznosi 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je 13. jul 2018. godine.

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – NAMENA B

 Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

 Obrazac – prijava na konkurs

 Obrazac – ranije obaveze

 Obrazac – sudski postupak

 Obrazac – ranije korišćenje sredstava Sekretarijata

 Obrazac – obezbeđenje sredstava

 Obrazac – Izjava proizvodnja

 Izjava Vode Vojvodine