Cene na berzama u periodu od 3. do 7. septembra i promet u avgustu 2018.

Najvažnije iz protekle nedelje: nepromenjena cena pšenice, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u avgustu

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

U prethodnih nedelju dana u trgovanju preko novosadske robne berze je prometovano 3.200 tona robe, finansijske vrednosti 70.906.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju promet je veći 3 puta.

Na svetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda najveći uticaj i dalje imaju odnosi SAD-a i Kine, kao i špekulacije oko toga da li će Rusija uvesti izvozne carine na pšenicu ili neće. Konačna odluka ruskih vlasti o neuvođenju carina je krajem nedelje blago relaksirala tržište.

Pšenica je bila najinteresantnija roba u ovonedeljnom berzanskom trgovanju. Skoro celokupna količina prometovane robe se odnosila na ovu žitaricu. Pšenica standardnog kvaliteta i uslova plaćanja je prometovana po jedinstvenoj ceni od 19,00 dinara (20,90 din/kg sa PDV-om), što je za 2,39% niža cena u odnosu na prošlu nedelju. Pšenica ugovorena sa klauzolom gratis lagera je prometovana po cenama koje su se kretale u rasponu od 19,00 do 19,30 dinara.

Na tržištu kukuruza cene u ponudi starog i novog roda su se izjednačile. Ponuda se kretala u rasponu od 14,80 do 14,90 dinara, ali su kupci nudili 30-40 para nižu cenu.

Zrno soje beleži pad cene. U odnosu na kraj prethodnog meseca soja je jeftinija 3,87%, a kilogram je koštao 35,80 dinara (39,38 din sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:


PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 06.09.2018. godine bio na nivou od 205,07 indeksnih poena, tako da se drugu nedelju za redom vrednost indeksa nije menjala.


SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 4,33%, a kukuruz je poskupeo 3,64%.

Prodaje od strane fondova imaju uticaj na kretanje cene pšenice, i pored smanjenih bilansa kod glavnih izvoznika, izuzev SAD.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 0,88%, a sojina sačma je poskupela 3,19%.

Soja je i dalje pod pritiskom trgovinskih tenzija između SAD i Kine.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,25%, a kukuruz je pojeftinio 1,64%.


OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U AVGUSTU 2018. GODINE

Kao što je uobičajeno za ovo doba godine, pšenica je tokom avgusta bila najzastupljenija u berzanskom trgovanju. Tome u prilog ide i podatak da je tokom avgusta pšenice izvezeno 4 puta više u odnosu na kukuruz (208.854 tona pšenice, odnosno 51.229 tona kukuruza). Ukupno je preko berze prometovano 5.683,1 tona robe, finansijske vrednosti 129.346.385,00 dinara. U odnosu na prethodni mesec količinski obim prometa je veći za 6,6%, a finansijski za 25,1%.

Kukuruz

Kukuruzom se izuzetno slabo trgovalo. Razlog za to su slaba potražnja i neuravnoteženost cena koju su nudili kupci, odnosno tražili prodavci, kao i očekivan odličan rod novog kukuruza. Cena kukuruza se tokom avgusta kretala u opsegu od 15,70 do 16,00 dinara bez PDV-a. Ponderisana cena za ovaj mesec iznosi 15,80 dinara (17,38 din/kg sa PDV-om) ili za 0,9% manje nego prethodnog meseca. To je ujedno treći uzastopni mesec sa negativnim cenovnim trendom.

Pšenica

Od početka žetve pšenica je beležila rast cene. Iako je evidentan pad kvaliteta domaće pšenice, pad proizvodnje u ostalim zemljama, koji je takođe praćen slabijim kvalitetom pšenice, doprineli su tome da cena na domaćem tržištu ima uzlazni trend. Početkom meseca hlebno zrno je prometovano po ceni od 18,00 dinara, da bi na samom kraju meseca bila registrovana cena od 19,00 dinara bez PDV-a. Avgustovski ponder iznosi 18,78 dinara (20,66 din/kg sa PDV-om), što je za 13,1% rast u odnosu na prethodni mesec.

Soja

Cena soje je oscilirala u opsegu od 36,50 do 37,40 dinara. Najveći pritisak na cenu soje je predstavljalo očekivanje odličnog roda nove soje. Ponder za avgust iznosi 37,04 dinara (40,74 din/kg sa PDV-om) ili za 6,5% manje nego prethodnog meseca. Kao i kod kukuruza, soja treći uzastopni mesec beleži cenovni pad.

Od ostalih roba preko „Produktne berze“ su prometovani: suncokret rod 2018. sa 10% vlage po ceni 28,50 dinara (31,35 din/kg sa PDV-om), raž 15,40 dinara (16,94 din sa PDV-om), tritikale 13,95 (15,35 din/kg sa PDV-om) i stočno brašno 10,40 dinara (12,48 din/kg sa PDV-om).