Info centar za ruralni razvoj Agrosmart

OSNOVNI PODACI

Naziv: Info centar za ruralni razvoj Agrosmart

Matični broj: 28173423

PIB: 108981917

KONTAKT

Adresa: Lasla Gala 1, Novi Sad

Adresa za prijem klijenata: Bulevar patrijarha Pavla 1a, Novi Sad

Tel: +38163500525

Mail: redakcija.agrosmart@gmail.com

Web: www.agrosmart.net

Društvene mreže:

 

LOKACIJA

[mappress mapid=“4″]

OPIS

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart osnovan je 2015. godine, a glavna uloga organizacije je informisanje poljoprivrednika, stanovnika ruralnih područja, predstavnika agrobiznisa i šire javnosti o dešavanjima i temama vezanim za agrar pridajući pritom posebnu pažnju procesu pridruživanja EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kako su mediji osnovno i najmoćnije sredstvo komunikacije, jedna od aktivnosti organizacije je izdavanje internet portala Agrosmart, registrovanog u Registru medija (broj: IN00030).

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart specifičan je po tome što okuplja poljoprivrednike i eksperte iz raznih oblasti, od medija, preko projektnog menadžmenta do IT sektora, a svi oni svoju edukativnu i savetodavnu ulogu baziraju na poznavanju šireg konteksta razvoja poljoprivrede u Srbiji i EU i ukupnih privrednih kretanja.

U 2017. godini organizovao je brojne seminare o IPARD-u za poljoprivrednike, predstavnike agrobiznis sektora, banaka, organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, kao i obuke konsultanata za pripremu aplikacija za IPARD program.

LJUDI

Msc Slađana Gluščević

Predsednica UO Info centra za ruralni razvoj Agrosmart

Urednica portala Agrosmart – www.agrosmart.net

Profesionalni dugogodišnji novinarski angažman u štampanim i internet medijima koji je posvetila informisanju o dešavanjima u agraru, analizirajući probleme i modele razvoja ovog sektora, upotpunila osnivanjem organizacije čiji su članovi eksperti za medije, poljoprivredu i EU fondove – Info centar za ruralni razvoj Agrosmart.

Kroz master studije UNESCO katedre za preduzetništvo Univerziteta u Novom Sadu istraživala mogućnosti razvoja ruralnog sektora korišćenjem IPARD programa, a znanje o agrarnoj politici EU i evropskim fondovima sticala i tokom Specijalističkog programa Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, te programima u organizaciji Asocijacije medija, OEBS-a, Ambasade Kraljevine Danske… Novinarskog, znatiželjnog duha i britkog zapažanja posvećena komunikaciji s poljoprivredom i iznalaženju rešenja za njen napredak.


Msc Dejan Serdar

Sa formiranjem Vlade jula 2008. godine preuzeo odgovornost za formiranje Uprave za agrarna plaćanja u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sa pozicije prvog direktora ove institucije do oktobra 2012. godine radio na koordinaciji svih poslova od samog formiranja Uprave za agrarna plaćanja do razvoja i implementacije programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i sinhronizacije zakonodavnih standarda i principa sa onima iz Evropske unije.

Tokom ovog mandata bio je član mnogih državnih delegacija prilikom pregovora sa EU zvaničnicima u oblasti poljoprivrede, kao i mnogih bilateralnih sastanaka.

Po završetku studija na Bethany univerzitetu u SAD završio i master studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Pored konsultantskih poslova kojima se bavi, danas je generalni direktor softverske kompanije AxiomQ, sa sedištem u Novom Sadu.


Msc Slobodan Teofanov

Dipl. pravnik i master menadžmenta na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Agroekonomski studijski program. Bogato iskustvo u državnoj upravi, sticano u Vladi AP Vojvodine i Vladi Srbije, na mestu pomoćnika ministra poljoprivrede, iskustvo u kreiranju nacionalnog zakonodavstva za agrar, te znanje o politikama evropske poljoprivredne politike i ruralnog razvoja usmerava ka aktivnostima koje za cilj imaju razvoj gazdinstava i unapređenje njihove konkurentnosti.

Prvi je pregovarač za otvaranje IPARD programa ruralnog razvoja za Republiku Srbiju. Učestvovao je u osnivanju Upravljackog tela (MA) za IPARD, te u donošenju programa EU/IPARD-a I i Nacionalnog programa Ruralnog razvoja Srbije 2010-2013 godine. Jedan od utemeljitelja LIDER programa, učestvovao je u organizovanju lokalnih akcionih grupa u pet oblasti Vojvodine, kao i u formiranju udruženja poljoprivrednih proizvođača. Rukovodilac dva projekta Svetske banke u Srbiji – STAR (Reforma poljoprivrede Srbije u tranziciji) i DREPR projekta, a učestvuje i u projektima EU čija je implementacija preduslov za potpuno usklađivanje poljoprivrednog sektora sa evropskim zakonodavstvom.

Dodatno znanje o upravljanju međunarodnim projektima sticao pohađajući programe UNDP-a, Evropske agencije za rekonstrukciju, Ambasade Kraljevine Norveške…


Doc. dr Biljana Viduka

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, master studije završila na UNESCO katedri za preduzetništvo u Novom Sadu i doktorirala u Beogradu na menadžmentu i biznisu. Ekspert je za poslovni konsalting i projektni menadžment.

U poslednjih deset godina uspešno je edukovala, konsultovala i mentorisala preko 150 malih i srednjih preduzeća na području Zapadnog Balkana.

Učestvovala je kao ekspert na velikom broju projekata finansiranih od strane domaćih i stranih izvora finansiranja iz oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije i kreiranja boljih uslova poslovanja za MSPP sektor, kao što su: Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, Razvojna agencija Srbije, Evropska komisija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, FAO UN, EBRD, EAR, USAID, ADA, KAS, Višegradski fond, GIZ, COIN, Interreg CBC program, fondovi stranih ambasada u Republici Srbiji i dr.

Od 2011. godine suvlasnik je preduzeća SPESCOM Consulting iz Novog Sada.

USLUGE

1. Promocija na internet portalu Agrosmart, specijalizovanom za poljoprivredu

Od ostalih portala koji se bave srodnim temama izdvaja nas to što se naša uređivačka politika bazira na autorskim analitičkim, istraživačkim i edukativnim tekstovima, a ne na pukom preuzimanju vesti sa drugih sajtova.

Naše tekstove uređuju i pišu novinari sa višedecenijskim iskustvom u oblastima poljoprivrede, ekonomije, politike i društva.

Prate nas i vesti s našeg portala prenose vodeće novinske agencije u zemlji, Beta i Tanjug, kao i Radio-televizija Vojvodine, televizija N1…, dnevni list „Dnevnik“, brojni internet portali i mediji u Srbiji i regionu.

Partneri Agrosmarta su vodeće agro-kompanije u Srbiji i regionu – Dijamant, Delta Agrar, Agromarket, Matijević, Galenika-Fitofarmacija, Ravago, Asocijacija Vojvodina Agrar čije članice imaju aktivan kooperantski odnos sa preko 25.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

2. Priprema i realizacija IPARD projekata

Eksperti Info centra za ruralni razvoj Agrosmart razvijaju konstruktivan partnerski odnos sa poljoprivrednicima i svim učesnicima u programu IPARD. Ta saradnja obuhvata:

ANALIZIRANJE PROJEKTNE IDEJE
DEFINISANJE PROJEKTA
PRIKUPLJANJE PONUDA
IZRADU POSLOVNOG PLANA
KOMPLETIRANJE DOKUMENTACIJE I PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS
REALIZACIJU PROJEKTA
ZAVRŠETAK PROJEKTA I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPLATU
MONITORING PROJEKTA

3. Priprema i implementacija projekata finansiranih iz domaćih i međunarodnih fondova i posredstvom domaćih i inostranih donatora i organizacija 

Pratimo naše klijente kroz sve faze projektnog menadžmenta:

  • razvoj projektne ideje i pronalaženje projektnih partnera
  • koordinacija lokalnih timova i pisanje projektnih predloga
  • finansijski i tehnički menadžment u konzorcijumu učesnika iz različitih sektora
  • koordinacija izveštavanja
  • praćenje projektnih sastanaka i tehničkih radionica, evaluacija i revizija projekta

VIDEO GALERIJA