Konkurs Grada Beograda za subvencije u oblasti stočarstva za 2020. godinu

Foto: Pixabay

Obezbeđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara

Grad beograd objavio je Javni poziv za dostavlјanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla stoke (domaćih ili iz uvoza), ili opreme u oblasti stočarstva koja je predmet Ovog javnog poziva.

Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva koji raspisuje Sekretarijat za privredu u oblasti polјoprivrede za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku: jedne kvalitetne steone junice simentalske rase ili holštajn – frizijske rase starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci, 10 kvalitetnih priplodnih ovaca – dviski starosti od 6 do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, 10 kvalitetnih priplodnih koza – dviski starosti od 6 do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, muzilice i mešalice za pripremu stočne hrane.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Prihvatlјivi troškovi su: troškovi nabavke grla stoke i opreme koje su predmet Ovog javnog poziva.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodelјuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova nabavke grla stoke i opreme sa PDV-om, koji su predmet ovog Javnog poziva, ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava.

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 220.000,00 dinara po korisniku.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH
SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2020.
GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Dostavlјanje zatvorenih koverata sa potrebnom dokumentacijom moguće je:

  • preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, 11060 Beograd ili
  • ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7240, 011/715-7392, 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7418, 011/715-7831.

Rok za podnošenje prijava i dopuna na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. april 2020. godine do 15 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv – podsticajna sredstva u oblasti stočarstva

Izjava – podsticajna sredstva u oblasti stočarstva

Prijava – podsticajna sredstva u oblasti stočarstva

Komentari