Pokrajina bespovratno daje 85 miliona dinara za opremanje stočarskih farmi

Pokrajinski sekretraijat za poljoprivredi za realizaciju konkursa za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini opredleio je ukupno 85 miliona  dinara. Sredstva za opremanje  farmi ( sektor mleko, meso I proizvodnja konzumnih jaja) dodeljuju se bespovratno i to za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Podsticaj je do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicija. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).   

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći dva miliona dinara, a minimalan 100.000 dinara. Na konkursu će se priznavati  samo investicije realizovane nakon  1. januara 2023. godine.

Konkurs je otvoren do 12. juna, a rok za realizaciju investicije je 15. novembar 2023. godine.

B. K.