Ministarstvo trgovine: Poziv proizvođačima hleba T-500 za kupovinu brašna po subvencionisanim cenama

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je, na osnovu Uredbe Vlade Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, oglasilo poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa T-500 po subvencionisanim cenama.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, mogu se prijaviti na ovaj poziv Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine

Prijavljivanje je zaključno sa 25. septembrom, saopštilo je ministarstvo.

B. K.