Rok za zahteve za podizanje zasada jagoda do 22. septembra

Uprava  za agrarna plaćanja Mininistasrtva poljoprivrede saopštila je da se javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2023. godinu, objavljen 17. jula  menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine.

U skladu sa ovim pozivom zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 22. septembra.

B. K.