Obavezan upis u Vinogaradarski registar i parcela sa manje od deset ari

Svaki proizvođač prilikom upisa  dobija svoj jedinstveni broj

Iz Poljoprivredno savetodavne-stručne službe Srbije podsećaju da je, po Zakonu o vinu, ove godine predviđen obavezan upis u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno tržištu. Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar jeste da se na celoj teritoriji Srbije tačno utvrde površine pod vinovom lozom, sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima kao i proizvodni potencijal, što je obaveza koju smo preuzeli u procesu usklađivanja sa standardima EU. Obavezan upis odnosi se takođe i na  zasade vinograda čija površina je manja od deset ari, pod uslovom da su proizvođači grožđe namenili prodaji na tržištu. 

Upis u registar obavlja se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra. Prilikom upisa u registar svakom proizvođaču  dodeljuje se jedinstveni registarski broj i istovremeno  daje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i njihov grafički prikaz. Proizvođač, po pravilima upisa, ima samo jedan registarski broj  koji ne može biti dodeljen nekom drugom u slučaju da iz nekih razloga  dođe do njegovog brisanja iz registra.

Brisanje proizvođača iz registra sledi samo u slučaju ako proizvođač  podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti, a postupak brisanja može biti pokrenut i po službenoj dužnosti. Svaka  promena oko površine, broja čokota, zasađenioh sorti  proizvođač je dužan da u registar  prijavi  u roku 15 dana. U cilju određivanja proizvodnog potencijala proizvođač je takođe dužan da, nakon svake berbe, promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa, dostavi Ministarstvu poljoprivrede.

B.K.

Komentari