PRODUKTNA BERZA: Nezaustvljivi pad cena žitrarica i uljarica

Na novosadskoj Produktnoij berzi i protekle nedlje  doninanatn je dalji pad cena žitarica i uljarica. Ukupno je prometovano 2.273 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 71.267.430 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, promet je manji za 40,18 odsto.

Na tržištu kukuruza izostala je tražnja dok su ponuđači, pored kukuruza za promptnu isporuku,  nudili i robu sa klauzulom „gratis lager“ do kraja aprila. Veća aktivnost kupaca zabeležena je u drugoj polovini nedelje, ali su na obim prometa uticale razlike u nameri kupaca da nabave kukuruz sa aflatoksinom 10 do 20ppb, dok je tokom nedelje ponuđena roba najčešće bila bez potrebnih analiza. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 25,50 do 26,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponderisana cena iznosi 25,99 dinara za kilogram bez PDV-a (28,59  sa PDV-om), što je pad od 5,16 odsto.

Pšenica je količinski bila najdominantnija kultura u trgovanju, sa prometovanih 1.275 tona robe. U odnosu na prethodni period, bila je prisutna ponuda većih količin. Tražnja je i dalje usmerena na pšenicu sa proteinom 11 – 12 odsto. Veću aktivnost ponuđača bila je sredinom nedelje jer strukturu kupaca, pored mlinova i trgovaca, čine i izvoznici sa tražnjom na paritetu CPT luka. Berzanski ugovori zaključeni su u opsegu od 25,50 do 28 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponderisana cena iznosi 26,25 dinara za kilogram bez PDV-a ( 28,87  sa PDV-om), pokazujući pad od 4,49 odsto.

Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je početkom nedelje po 64 dinara za kilogram bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje, ponuda je ostala na istom cenovnom nivou, ali do daljeg trgovanja nije došlo. Tražnja je izražena za manje količine i na nižem cenovnom nivou, od 63 dinara za KILOGRAM bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Suncokretova sačma sa 33 odsto proteina prometovana je u prvoj polovini nedelje u cenovnom rasponu od 37 do 37,30 dinara za kilogram bez PDV-a, nakon čega dolazi do ponude manjih količina robe spremne za brzo preuzimanje. Shodno tome dalja ponuda bila je na višem cenovnom nivou od 37,70 do 38 dinara za kilogram bez PDV-a, dok tražnja ostaje na nižem cenovnom nivou.

Veštačko đubrivo UREA, ruska, prilovana 25/1 prometovana je po 61,18 dinara za kilogram bez PDV-a (520 eura tona), dok je UREA, ruska, prilovana u pakovanju 500/1 prometovana po 57,42 dinara tza kilogram bez PDV-a (488  eura tona).

B. K.