Produktna berza: Ugovori za pšenicu novog roda

Tokom nedelje na tržištu kukuruza beležimo nešto veću ponudu u odnosu na tražnju, koja je bila na nižem cenovnom nivou, a tokom sredine nedelje je u potpunosti izostala. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 20,20 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,46 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 3,31% u odnosu na prošlonedeljnu cenu. U ukupnom prometu kukuruz je zauzeo treće mesto sa tek 16% učešća u trgovanju. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu CPT kupac po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a .

Na tržištu pšenice zabeleženo je trgovanje pšenicom rod 2023. godine sa preuzimanjem do 10. septembra po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Nakon mirovanja na tržištu pšenice koje je trajalo prethodne dve nedelje, ove sedmice dolazi do povećanja aktivnosti, te je tako pšenica bila najtrgovanija kultura sa 45% udela u ukupnom obimu prometa. Prvog dana u nedelji pšenicom se trgovalo u manjim količinama, nakon čega su dalje ponude izostale, a dalja tražnja je bila slaba. Od utorka dolazi do povećanja aktivnosti na strani ponude i tražnje i zaključenja više berzanskih ugovora. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,30 do 24,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,80 din/kg bez PDV-a, te se primećuje uzlazni trend cene u odnosu na prošlu nedelju od 3,49%.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je stočni ječam bio dominantna kultura u trgovanju, ove nedelje beležimo smanjenje aktivnosti na ovom tržištu. Tražnja za stočnim ječmom pretežno je bila usmerena na ječam sa hektolitrom 62kg, dok je tražnja za ječmom sa slabijim parametrima kvaliteta bila na nižem cenovnom nivou. Stočnim ječmom sa hektolitrom 62kg trgovalo se po ceni od 16,90 do 17,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,95 din/kg bez PDV-a. Zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62kg u cenovnom rasponu od 16,50 do 16,70 din/kg bez PDV-a, ali i za stočni ječam na paritetu CPT kupac po ceni od 17,30 do 17,70 din/kg bez PDV-a. U ukupnom trgovanju stočni ječam je učestvovao sa 36%.

Uljanom repicom rod 2023. godine trgovalo se u cenovnom rasponu od 38,70 do 39,00 din/kg bez PDV-a.

Od ostale robe, suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je u manjim količinama  po ceni od 38,80 din/kg bez PDV-a.

Tržište soje je tokom nedelje bilo mirno uz smanjenu aktivnost kako na strani ponude tako i na strani tražnje, te je zaključenje berzanskih ugovora izostalo.

Izvor: https://nscomex.com/