Skupštinski Odbor za poljoprivredu podržao mere za stabilizaciju u sektoru stočarstva

Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao je mere koje ministarstva poljoprivrede i trgovine preduzimaju u vezi sa stabilizacijom stanja u stočarstvu. Preporučeno je da se iz budžetske rezerve odvoje sredstva za investicije u oblasti cene u stočarstvu. Takođe je upućena i preporuka da se izdvoji i određena suma novca za popunu zaliha preko Direkcije za robne rezerve, radi budućih investicija, saopštila je Pres služba Skupštine Srbije.

Odbor je isto tako preporučio Ministarstvu poljoprivrede da se u pravilnicima, kojima se reguliše zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za stočare, navedu poljoprivredne kulture koje se koriste za pripremanje stočne hrane. Zatraženo je da ministarstvo sa spiska izbaci šećernu repu, a kod suncokreta dozvoli zamenu za sačmu u punoj proizvodnoj težini, koja će se upotrebljavati za pripremu hrane za stoku na farmama.

Tokom rasprave o stanju u stočarstvu, sa posebnim fokusom na svinjarstvo, predstavnici Ministarstva poljoprivrede istakli su da je dobijena nova saglasnost da Direkcija za robne rezerve interventno otkupi 10.000 tovnih svinja za po 160 dinara po kilogramu.

Oni su ukazali i da za uvođenje prelevmana na uvoz mesa nisu dobili saglasnost ministarstva finansija i trgovine, kao ni ministarsva za evropske integracije.

B.K.