STIPS: Rast cena prasadi i jagnjadi, pad tovljenika

Reporteri Sistema tržišnih informacija pojoprivrede Srbije (STIPS) izveštvaju da je, za nepune dve januarske nedelje, cena teladi simentalske rase  do 160 kilograma bila viša  na stočnoj pijaci u Pirotu. Dominirao je iznos od 480 dinara za kilogram, dok se za tovne bikove preko 500 kilograma plaćalo 340, a krava za klanje 170 dinara za kilogram.

Rast otkupne cene krava za klanje zabeležen je i u klanicama na području Zlatiborskog regiona, a dominirala je cena od  170 dinara za kilogram. U ovom regionu niža je bila cena tovnih bikova preko 500 kilograma za koje se plaćalo 260 dinara za kilogram. U klanicama na području Srednje-banatskog regiona  cena  bikova  preko 500 kilograma varirala je od 250  za grla hereford rase di 270 dinara za kilogram za simentalce.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je rast  cene prasadi  od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 dinara za kilogram. Pad cene tovnih svinja preko 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području Nišavskog regiona, 110 dinara za kilogram. Na području Južnobanatskog regiona cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 200, dok su klaničari sa po nižoj ceni otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma.

U klanicama Srednjebanatskog regiona došlo je do pada cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 175 dinara za kilogram. Otkupna cena tovnih svinja preko 120 kilograma bila je niža i u klanicama na području Nišavskog regiona, 110 dinara za kilogram. 

Rast cene jagnjadi i pad kod šilježadi i ovaca karakteristika je  cenovnih kretanja na stočnoj pijaci u Smederevu. Dominantna cena jagnjadi iznosila je čak 350 za šilježad odgajivači su dobijali 240, a za ovce 160 dinara za kilogram. Jagnjad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Užicu sa dominantnom cenom od 380 dinara za kilogram. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama sa područja Zlatiborskog regiona,  350 dinara za kilogram..

U Požarevcu je, pak, zabeležen pad cene jagnjadi kao i u klanicama na celom području Braničevskog regiona sa dominantnom cenom 280 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada cene jaradi u poređenju sa poslednjom sedmicom decembra. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 230 dinara za kilogram. U ponudi je bilo dvadesetak grla. U klanicama na području Srednjebanatskog regiona registrovan je otkup jagnjadi po ceni 300 dinara za kilogram, a obim ponude bio je slab.

B. K.