STIPS: Rast cena tovnih junadi i prasadi, jagnjad jeftinija

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, došlo je do rasta cene priplodnih junica protekle nedelje, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 200.000 dinara po grlu. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupe cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Obim otkupa bio je dosta slab. Klaničari sa područja pčinjskog regiona po višim su cenama, u odnosu na prethodnu nedelju, vršili otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 360 din/kg. Otkup bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma odvijao se po nižoj ceni u odnosu na prethodni period u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Najčešća prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznoaila je 650 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma trebalo je izdvojiti 355 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 260 din/kg.

Dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla je maksimalnih 380 din/kg u klanicama na području Šapca i okoline. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u istom periodu dominirao je iznos od 250 din/kg. Obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje bile su skuplje na stočnoj pijaci u Loznici u periodu 5.-11. septembra, jer je kod tovnih svinja iznos varirao od 250 do 280 din/kg. Na stočoj pijaci u Kragujevcu je evidentiran rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i pad cene krmača za klanje. Dominatnna cena prasadi iznosila je 310 din/kg, dok je za krače za klanje trebalo najčešće odvojiti 160 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg i krmača za klanje na 155 din/kg. Prodajna cena krmača za klanje bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Čačku. Dominantna cena iznosila je 200 din/kg.

Pad cene dviski zabeležio je reporter STIPS iz Kragujevca na pijaci žive stoke u ovom gradu, pošto je dominirao iznos od 150 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je došlo do pada otkupne cene dviski na 150 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija protekle nedelje na stočnoj pijaci u Smederevu, jer su kupci ovu kategorij ovaca plaćali 350 din/kg. U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene šilježadi na 230 din/kg, a razlog je dobra ponuda i slaba tražnja ove kategorije ovaca. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u poređenju sa prethodnom sedmicom u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu su se protekle sedmice cene jaradi i jagnjadi izjednačile, pošto je za obe vrste trebalo izdvojiti 340 din/kg. Dominantna cena ovaca bila je 140 din/kg, dok je za ovneove za priplod trebalo izdvojiti oko 29.000 dinara po grlu.

IZVOR: STIPS

Komentari