Dobra zaštita useva ključ za bolje prinose

Foto: BASF

Česte promene vremenskih prilika – blage zime, mrazevi, obilne padavine kao i dugi sušni periodi – jedan su od najvećih izazova za poljoprivrednike

Prema navodima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Srbija ima potencijal da uveća prinos pojedinih poljoprivrednih kultura za najmanje 20 odsto, a povećanje roda može direktno uticati na izvoz i rast bruto društvenog proizvoda. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da se pravovremeno planiraju i pravilno upotrebljavaju sredstva za zaštitu useva. To biljkama omogućava razvoj bez štetnih agenasa poput korova, bolesti i štetnih insekata, ali takođe može da umanji uticaj nepredvidivih poljoprivrednih faktora i doprinese stabilnijem prinosu svih zasejanih ratarskih kultura.

Ovo je svakako najvažniji zaključak “BASF AgroKonferencije 2020” organizovane u Novom Sadu pred više od 350 stručnjaka i proizvođača pšenice, ječma, soje, suncokreta i uljane repice iz svih krajeva Srbije.

Na konferenciji se čulo da su česte promene vremenskih prilika – blage zime, neočekivani mrazevi, obilne padavine i dugi sušni periodi – jedan od najvećih izazova za domaće poljoprivrednike.

-Poljoprivrednici u Srbiji su iz tih razloga suočeni sa brojnim neizvesnostima, jer ne mogu da planiraju sezonu na način na koji su to činili prethodnih godina. Na primer, u decembru i januaru su nas zatekle neuobičajeno visoke temperature, a blaga zima takođe može pogodovati prevremenoj pojavi korova, štetočina i bolesti, rekao je Andrija Lilić iz BASF-a i dodao da ovakva situacija sa razlogom muči poljoprivrednike jer neke bolesti mogu da unište celokupan usev. Dobra strategija zaštite useva je jedan od načina da se odgovori na ove izazove, naveo je Lilić.

Milan Mašić istakao je da su korovi u soji poseban izazov pred našim proizvođačima. Prema njegovim rečima, usled neadekvatne upotrebe preparata za zaštitu bilja, pojedine korovske vrste razvile su otpornost na veliki broj preparata i zbog toga se nameće neophodnost promene pristupa u borbi protiv korova. Mašić je napomenuo da je uvođenje integralnih mera borbe, koje između ostalog podrazumevaju i “pametnu” upotrebu sredstava za zaštitu bilja, jedan od ključnih prioriteta u borbi protiv širenja nerezistentnih korova.

Sandra Laušević je istakla da BASF tim ima znanje i strategiju koja može da odgovori izazovima savremene proizvodnje. U kompaniji BASF smatraju da je spremnost proizvođača da se prilagodi novonastalim uslovima – način za ostvarenje stabilnog prinosa i porast izvoza poljoprivrednih proizvoda. Da bi se to ostvarilo neophodna je, između ostalog, konstantna saradnja i razmena znanja kako bi se unapredile postojeće tehnologije i odgovorilo na savremene izazove u poljoprivrednoj proizvodnji.

Komentari